Ambulanta 2 - Rosana Ahčin Novak, dr. med., spec. druž. med.

Zdravnik

Rosana Ahčin Novak, dr. med., spec. druž. med.

Nadomestni zdravnik

Polona Vidič Hudobivnik, dr. med., spec. druž. med.

Telefon

01 893 90 64

Urnik

Ponedeljek: 11:30 - 18:30
Torek: /
Sreda: 7:00 - 14:00 
Četrtek: 7:00 - 14:00 
Petek: 7:00 - 14:00 

Odsotnosti:  

Naročanje

Pacienti se lahko naročijo osebno, preko E-naročanja, po navadni pošti, po elektronski pošti in telefonu. Možno je tudi naročanje zdravil, napotnic in informacije po elektronski pošti.

Obveščamo vas, da je zaradi sodelovanja v vladnem projektu za skrajševanje čakalnih dob ordinacijski čas podaljšan za eno uro na mesec.

Rosana Ahčin Novak, dr. med., spec. spl. med., v svoji ambulanti izvaja 0,8 program splošne ambulante.

Zdravnica v sklopu normativa programa opredeljuje.

Število potrebnih količnikov iz opredeljenih: 1.516

Število doseženih količnikov iz opredeljenih: 1.093,48

Zavarovane osebe pri zdravniku na dan 30. 4. 2022: št. oseb 710