Dermatološka ambulanta

Zdravnik

Simončič Godnič Mojca, dr.med., specialistka dermatovenerologije

Medicinska sestra

Klavdija Klun dipl. m. s.

Telefon

01 8939 054

Ambulanta je samoplačniška.

Urnik

/

Naročanje

Pacienti se lahko naročijo osebno, po navadni pošti, po elektronski pošti ali telefonu od ponedeljka do petka med 7:00 in 14:00.