Vodje enot

Enota Vodja Telefon E-naslov

Splošna in specialistična zdravstvena dejavnost

Nuša Ilc, dr. med., spec. druž. med.

01 893 90 20

nusa.ilc@zdkocevje.si

Satelitski urgentni center - področje zdravstvene nege

Primož Velikonja, dipl. zn.

 

primoz.velikonja@zdkocevje.si

Zobozdravstveno varstvo Emir Kuduzovič, direktor  01 893 90 19 emir.kuduzovic@zdkocevje.si

Diagnostični laboratorij

mag. Petra Finderle, mag. farm., spec. med. biokem.

01 893 90 11

petra.finderle@zdkocevje.si

Patronažno varstvo

Danica Štimac, dipl. med. sestra

051 684 909

danica.stimac@zdkocevje.si

Fizioterapija z razvojno terapijo

Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot.

01 893 90 29   

tajda.znidarsic@zdkocevje.si

CKZ

Anja Škufca, dipl. med. sestra

Nuša Knavs, dipl. med. sestra (začasni vodja)

01 893 90 56

anja.skufca@zdkocevje.si

nusa.knavs@zdkocevje.si

CDZO

Emir Kuduzovič, direktor 

01 893 90 19

emir.kuduzovic@zdkocevje.si