Pohvale in pritožbe

Ustno ali pisno pohvalo, pobudo ali pritožbo lahko podate pristojni osebi v tajništvu ZD Kočevje vsak dan med 8. in 14. uro.

 

Pristojna oseba v ZD Kočevje za obravnavo prve zahteve za kršitve pacientovih pravic:

Naziv Telefon E-naslov

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Nenad Kondić, mag. vzg. in men. v zdr.

 

01 893 11 08

 

nenad.kondic@zdkocevje.si

Direktor

Emir Kuduzović, dipl. inž. rad.

 

01 893 90 19

 

emir.kuduzovic@zdkocevje.si

 

Prva zahteva za varstvo pacientovih pravic se obravnava po pritožbenem postopku:

1. Nesporazum poskusimo z dodatnimi pojasnili in ukrepi odpraviti takoj.

           S pojasnili/ukrepi se ne strinjate/niste zadovoljni?

2. Lahko vložite zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pristojni osebi ZD Kočevje.

3. Pacient mora najkasneje v 15 dneh od oddaje popolne vloge prejeti:

          - odgovor o ugotovitvi zahteve ali

          - nadaljnjo napotitev pacienta ali

          - povabilo na razgovor.

Postopek se zaključi s sklenitvijo dogovora. Če to ni možno, je potrebno pacienta seznaniti z možnostjo vložitve zahteve pri komisiji RS za varstvo pacientovih pravic.

 

Zastopniki pacientovih pravic:

Naziv Telefon E-naslov Uradne ure

Duša Hlade Zore  

01 542 32 85

dusa.hlade-zore.ext@gov.si

Ponedeljek 8:00 - 15:00
(po telefonu 8:00 - 11:00)

Torek 8:00 - 13:00
(po telefonu 8:00 - 11:00)

 

Robert Cer 01 542 32 85 robert.cer.ext@gov.si

Sreda 9:30 - 14:40

Četrtek 14:00 - 19:00

Petek 14:00 - 19:00

Marjan Sušelj 01 542 32 85 marjan.suselj.ext@gov.si

Sreda 14:30 - 19:30

Četrtek 7:00 - 14:00