RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO


KDO SO IZVAJALCI

Zdravnik specialist: Edita Jusić, dr. med., spec. ped.

Fizioterapevt s specialnimi znanji: Marjeta Drobnič, višja fiziot. in  Anja Hočevar, dipl. fiziot.

Delovni terapevt: Petra Hočevar, višja del. ter.

Tehnik zdravstvene nege: Renata Abramović, t.z.n.


NAROČANJE
e-naslov: razvojna.ambulanta@zdkocevje.si


KAJ OBSEGA IN KOMU JE NAMENJENA

Razvojna ambulanta z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo (CZO) je namenjena odkrivanju, zgodnji obravnavi in spremljanju otrok z rizičnimi dejavniki razvoja oziroma motnjami v razvoju. Gre za otroke in njihove družine, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb zaradi dejavnikov tveganja za razvoj oziroma z opaženimi odstopi v razvoju. Prav tako tudi spremlja in obravnava starejše otroke in mladostnike do 18.leta starosti z najrazličnejšimi razvojnimi težavami, ki so posledica zgodnje možganske okvare, nepravilnega razvoja, genetskih ali presnovnih bolezni in avtizma.

Z dejavnostjo, ki jo izvajamo v razvojni ambulanti s CZO, omogočamo otrokom kakovostno, celovito in sodobno diagnostično-terapevtsko obravnavo v domačem okolju.

POMEMBNO! Razvojna  ambulanta je sestavljena iz tima strokovnjakov, ki celostno obravnavajo otroke. V namen najboljše obravnave otroka in zagotavljanja celovite obravnave, je nujno da se naročate v razvojno ambulanto svoje regije (najbližje okolju, kjer otrok prebiva).

V razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo sodelujejo naslednji strokovni delavci: zdravnik specialist pediatrije z znanjem iz razvojne medicine, diplomirana in srednja medicinska sestra,  fizioterapevt in delovni terapevt, logoped, specialni pedagog, socialni delavec, psiholog, zdravstveni administrator in po potrebi drugi strokovnjaki.

Več informacij o razvojni ambulanti na povezavi