Čakalne dobe

Direktna povezava do spletnega portala E naročanje: https://narocanje.ezdrav.si/

Dejavnost Izvajalec Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama Stopnja nujnosti za prvi pregled
Antikoagulantna amb. Polona Vidič, dr. med., spec. druž. med. Barbara Letig, s.m.s. prost sprejem
Spec. diabetološka amb. Milena Šterbenc, dr. med., spl. med. Marija Kobe, dipl. m. s. prost sprejem
Spec. diabetološka amb. asis. dr. Klen Jasna, dr. med, spec. int. med. Marija Kobe, dipl. m. s. vse stopnje nujnosti do 30 dni
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Jana Pezdirc, dr. dent. med. Ivanka Mikulič, zob.as. konzervativa do 120 dni, 
protetika do 60 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Uroš Krneta, dr. dent. med. Bojana Hođaj, t.z.n. konzervativa do 90 dni,
protetika do 30 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Klara Krese, dr. dent. med. Alenka Dražetić, zob.teh. konzervativa do 120 dni,
protetika do 12 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Samira Naneh, dr. dent. med. Mateja Dvoršak, t.z.n. konzervativa do 150 dni,
protetika do 30 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Mirja Zule, dr. dent. med. Rajka Oradoić, s.m.s. konzervativa do 120 dni,
protetika do 12 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za odrasle Peter Jakovac, dr. dent. med. Sabina Vidervol, z.t. konzervativa do 150 dni,
protetika do 12 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za mladino Klara Krese, dr. dent. med. Alenka Dražetić, zob.teh.

konzervativa do 120 dni;
protetika do 12 mesecev

Zobozdravstveno varstvo za mladino Samira Naneh, dr. dent. med. Mateja Dvoršak, t.z.n. konzervativa do 150 dni,
protetika do 30 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za mladino Mirja Zule, dr. dent. med. Rajka Oradoić, s.m.s. konzervativa do 120 dni,
protetika do 12 mesecev
Zobozdravstveno varstvo za mladino Peter Jakovac, dr. dent. med. Sabina Vidervol, z.t. konzervativa do 120 dni;
protetika do 12 mesecev
Ortodontska amb. Marija Rižner, dr. dent. med., spec. čeljustne in zobne ortopedije Tanja Kovačevič, s.m.s.

za začetek zdravljenja do 5 let,
za zdravljenje do 5 let

Spec. amb. rentgen (v Medicointerna)     do 2 dni
Spec. amb. ultrazvok - trebuh Biserka Pejič, dr. med., spec. rad. Miranda Salihovič, dipl.m.s. Čakalne dobe
Spec. amb. ultrazvok - vratne žile Matej Kolenc, dr. med, spec. nevrolog Miranda Salihovič, dipl.m.s. Čakalne dobe
Spec. amb. ultrazvok - srce Matej Godnič, dr. med., spec. interne med. Miranda Salihovič, dipl.m.s. Čakalne dobe
Fizioterapija Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot., Anja Hočevar, dipl. fiziot., Mojca Bartol, dipl. fiziot., Maša Turk, dipl. fiziot., Tadeja Nosan, dipl. fiziot. Marjeta Drobnič viš. fiziot., Vita Krese, dipl. fiziot. Tajda Žnidaršič, dipl. fiziot. Čakalne dobe
Delovna terapija Petra Hočevar, višja del. ter., Marjeta Drobnič, viš. fiz. Petra Hočevar, višja del. ter. Prost sprejem

Spec. okulistična amb.*

*Optika Pušnik, Kolodvorska cesta 6, 1330 Kočevje

Dušan Pušnik, dr. med. spec. oftalmologije Mateja Vuković, s.m.s. zelo hitro (do) 13 dni,
hitro (do) 85 dni,
redno (do) 115 dni

 

ČAKALNE DOBE

Na zdravstvene storitve za katere vam je bila izdana napotnica se lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravniku, zdravstvenemu domu, bolnišnici) naročite:

 • elektronsko prek sistema eNaročanje, elektronske pošte ali spletne strani,

 • telefonsko, v ordinacijskem času,

 • po pošti ali

 • osebno v ordinacijskem času.

Napotnico je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnosti v določenem roku po izdaji le-te:

 • najpozneje naslednji dan, če je na napotnici označena stopnja nujnosti »nujno«,

 • v petih dneh, če je označena stopnja nujnosti »zelo hitro«,

 • v 14 dneh, če je stopnja nujnosti »hitro« ali »redno«.

Čakalni seznam se ne vodi za zdravstvene storitve pri izbranem osebnem zdravniku splošne oziroma družinske medicine, izbranem osebnem ginekologu in izbranem osebnem pediatru ter za preventivne preglede. Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe za te storitve in za zdravstvene storitve, pri katerih ni čakalnih dob, vodi naročilno knjigo.

Najdaljša dopustna čakalna doba za posamezno zdravstveno storitev je določena glede na stopnjo nujnosti. Stopnjo nujnosti določi zdravnik, ki izda napotnico, na podlagi uveljavljenih sodobnih medicinskih smernic, strokovne presoje in ob upoštevanju največje zdravstvene koristi za pacienta, pri čemer se upošteva razumen čas.

Stopnje nujnosti so:

 • redno,

 • hitro,

 • zelo hitro in

 • nujno.

Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »nujno« se izvedejo takoj, oziroma 24 ur od predložitve napotnice in niso predmet čakalne dobe oziroma čakalnega seznama.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti zelo hitro se izvedejo v 14 dneh od predložitve napotnice.
Zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »hitro«, se izvedejo v treh mesecih od predložitve napotnice, zdravstvene storitve, ki so označene s stopnjo nujnosti »redno« pa se izvedejo najpozneje v šestih mesecih od predložitve napotnice.

Ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci zdravstvenih storitev izjemno razlikujejo, zavarovanim osebam svetujemo, da pred izbiro ustreznega zdravnika oz. izvajalca zdravstvene dejavnosti preverijo njihove čakalne dobe in jih primerjajo s čakalnimi dobami pri drugih izvajalcih. Informacije o čakalnih dobah na navedenih spletnih naslovih predstavljajo zlasti informativno podporo zavarovanim osebam pri uresničevanju zakonske pravice do proste izbire zdravnika še zlasti, ker se lahko čakalne dobe med posameznimi izvajalci za enako zdravstveno storitev izjemno razlikujejo.

(Vir: ZZZS>Čakalne dobe)