Ambulanta 3 - Polona Vidič, dr. med., spec. druž. med.

Zdravnik

Polona Vidič, dr. med., spec. druž. med.

Medicinska sestra

Barbara Letig, s.m.s.

Telefon

01 893 90 61

Urnik

Ponedeljek: 8:00 - 12:00
Torek: /
Sreda: /
Četrtek: 16:00 - 20:00
Petek:

Naročanje

Pacienti se lahko naročijo osebno, preko E-naročanja, po navadni pošti, po elektronski pošti in telefonu. Možno je tudi naročanje zdravil, napotnic in informacije po elektronski pošti.

Obveščamo vas, da je zaradi sodelovanja v vladnem projektu za skrajševanje čakalnih dob ordinacijski čas podaljšan za eno uro na mesec.

Referenčna ambulanta

Medicinska sestra: Miranda Salihovič, dipl.m.s.

Ponedeljek: 9:00 - 14:00
Torek: 7:00 - 14:00
Četrtek: 13:00 - 20:00

Naročanje je možno po telefonu.

Telefon: 040 565 655
E-pošta: referencna.vidic@zdkocevje.si

Polona Vidič, dr. med., spec. spl. med., v svoji ambulanti izvaja 0,6 program splošne ambulante.

Zdravnici v sklopu normativa programa ni več potrebno opredeljevati novih pacientov, opredeljuje samo še po dogovoru.

Število potrebnih količnikov iz opredeljenih: 1.137

Število doseženih količnikov iz opredeljenih: 1.252,52

Število zavarovanih oseb pri zdravniku na dan 1. 6. 2023: 903