Srečanje z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana

Danes nas je, na pobudo direktorja ZD Kočevje, obiskalo vodstvo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). Namen srečanja je bil predstaviti presejalne programe za raka, kot so SVIT, ZORA in DORA ter možnosti vzpostavitve mobilne enote DORA v Kočevju.

Presejalni program raka dojke, imenovan DORA se izvaja v okviru presejalnih centrov in v mobilnih enotah. Program se izvaja v skladu s standardi in protokoli, ki določajo, da se samostojni presejalni center vzpostavi v kraju, kjer prebiva vsaj 13.000 žensk iz ciljne skupine (starost 50-69 let), med tem ko se mobilna enota organizira za pokrivanje področij, kjer število žensk presega zmogljivosti posameznega centra. Trenutno na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Loški potok, Sodražica, Bloke beležimo 5.000 žensk iz ciljne skupine, kar ne omogoča pridobitve presejalnega centra in mobilne enote, prav tako pa zmogljivosti mobilnih enot trenutno ne omogočajo dodajanja novih lokacij.

Kljub navedenemu je vzpodbuden podatek, da oddaljenost žensk od presejalnega centra  ne kaže povezanosti z udeležbo, kar pomeni, da se ženske iz bolj oddaljenih krajev v večji meri vključujejo v presejalne programe, kot ženske ki prihajajo iz območja kjer se izvaja presejalno testiranje.  

V sodelovanju z OI pa se zagotavlja možnost vzpostavitve sistema organiziranih prihodov na presejalno testiranje v Ljubljano, kar pomeni, da se z enim prevozom zagotovi prisotnost na presejalnem programu za večje število žensk. Cilj vodstva ZD Kočevje bo vzpostaviti omenjeni sistem v najkrajšem možnem času prav tako pa okrepiti ozaveščenost ljudi na področju preventive. V ta namen bo ZD Kočevje vsaj dvakrat letno organiziral aktualna predavanja za splošno javnost in s tem ljudem omogočil pridobivanje informacij o pomembnosti pravočasnega vključevanja v presejalne programe.

Srečanje z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana

Srečanje z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana

Srečanje z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana

Srečanje z vodstvom Onkološkega inštituta Ljubljana